Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện

Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện được điều chỉnh như thế nào?

Trả lời: Vấn đề này được quy định tại Khoản 1, Điều 2 (Phụ lục 1 ban hành kèm theo) Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30-5-2018 của Bộ Y tế về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, có hiệu lực kể từ ngày 15-7-2018.

Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 giảm xuống còn 33.100 đồng/lượt; giá hiện nay là 39.000 đồng/lượt.

Tương tự, giá tại bệnh viện hạng 2 còn 29.600 đồng/lượt thay vì 35.000 đồng/lượt. Bệnh viện hạng 3 là 26.200 đồng/lượt. Giá khám tại bệnh viện hạng 4 cũng giảm từ 29.000 đồng/lượt còn 23.300 đồng/lượt .

Giá các dịch vụ chụp X-Quang, CT, siêu âm cũng giảm. Như vậy, nếu từ ngày 15-7-2018 trở đi khi bà tới khám bệnh tại các cơ sở y tế thì mức giá khám bệnh bảo hiểm y tế sẽ được áp dụng theo quy định mới như trên.

Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế, Giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế

QĐND

Related posts

Leave a Comment