Ứng dụng của tuệ nhân tạo trong y học

Ngày nay, khái niệm trí tuệ nhân tạo không phải là khái niệm gì mới mẻ. Hầu hết mọi người đều nhận thức được vai trò quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng đối với ngành y tế, đặc biệt ở VN thì ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong y học... Read More