Trào ngược dạ dày, thực quản – cách điều trị

Đại cương về trào ngược dạ dày, thực quản: Trào ngược dạ dày, thực quản là hiện tượng trào ngược dịch vị từ dạ dày lên thực quản, có khi lên tận miệng mà người bình thường không có. Nếu sự trào ngược không lên đến miệng thì người bệnh dễ bỏ qua không nhận thấy, chỉ đến khi có... Read More