TIÊU HÓA Ở MIỆNG VÀ THỰC QUẢN NHƯ THẾ NÀO – SINH LÝ TIÊU HÓA

QUÁ TRÌNH TIÊU HÓA Ở MIỆNG VÀ THỰC QUẢN DIỄN RA NHƯ SAU: Tiêu hóa ở miệng và thực quản qua hoạt động cơ học Động tác nhai Nhai là hoạt động tương đối của hàm dưới, rời xa, rồi ép vào hàm trên nhờ sự hoạt động của cơ nhai. Động tác nhai có tác dụng xé thức ăn... Read More