THỰC ĐƠN CHO NGƯỜI SUY THẬN MẠN TÍNH

Thực đơn cho người suy thận mạn phải được theo đuổi lâu dài. Vì bệnh nhân mạn tính, không chỉ cho ăn theo thực đơn này vài ngày, vài tuần, mà phải xác định vài năm. Và Thực đơn cho người suy thận mạn cũng phải đảm bảo quy tắc:.Càng ngày bệnh càng tiến triển thì việc tiết chế dinh... Read More