TÂM LÝ CỦA THANH NIÊN (16 – 30 TUỔI) – TÂM LÝ HỌC

Tâm lý của thanh niên dần ổn định hơn so với lứa tuổi trước đó. Trong giai đoạn này, con người có đầy đủ sức khỏe để đảm nhận các nhiệm vụ xã hội và gia đình giao cho. Biểu hiện tâm lý của thanh niên (16 -30 tuổi): – Hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này là học... Read More