ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN

Điều trị suy tim mạn muốn hiệu quả cần phân biệt rõ các giai đoạn suy tim. Phân loại mới về suy tim của ACCF/AHA: · GĐ A: BN có nguy cơ cao bị suy tim nhưng không có bằng chứng có bệnh tim thực thể. · GĐ B: BN có bệnh tim thực thể nhưng không có những dấu... Read More