SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ TÌNH YÊU BẠN CẦN BIẾT

NHỮNG SỰ THẬT TÀN NHẪN VỀ TÌNH YÊU xuất phát từ những kỳ vọng của chúng ta về tình yêu. Vấn đề khi lý tưởng hóa tình yêu là nó làm ta có kỳ vọng không thực tế về những gì tình yêu có thể mang đến. Những kì vọng này dần phá hủy mối quan hệ ta mà vốn... Read More