bệnh lý liên quan đến stress Bệnh Thường Gặp Khoa Học Tâm Lý Kiến Thức Cơ Bản 

BỆNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS TÂM LÝ

BỆNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS TÂM LÝ rất đa dạng. Bài viết dưới đây khái quát những bệnh lý liên quan đến stress hay gặp nhất. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học: Hans Selye, Alfred, Jsepse, Masson,…đã chứng minh: Ngoài những thay đổi không thể đảo ngược lại khi bị Stress tâm lý như: Phì đại thượng... Read More
nguyên nhân gây ra stress tâm lý Bệnh Thường Gặp Khoa Học Tâm Lý Kiến Thức Cơ Bản 

NGUYÊN NHÂN GÂY RA STRESS TÂM LÝ

NGUYÊN NHÂN GÂY RA STRESS TÂM LÝ rất đa dạng, dưới đây là một vài nguyên nhân hay gặp nhất. Tìm hiểu về stress, stress tâm lý, stress sinh lý… Nguyên nhân gây ra Stress tâm lý do yếu tố khách quan – Môi trường tự nhiên: Các điều kiện về nhiệt độ, không khí (ô nhiễm), địa hình, thời... Read More
STRESS Bệnh Thường Gặp Khoa Học Tâm Lý 

STRESS, STRESS BỆNH LÝ, STRESS TÂM LÝ

Stress ngày nay được biết đến như một vấn đề nan giải của xã hội hiện đại. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn chưa hiểu được tác hại mà stress tâm lý cũng như bệnh lý gây ra… Stress là gì? – Theo từ điển Anh – Việt, Stress được hiểu là sức căng, sức ép, tình trạng căng thẳng... Read More