tác dụng của hormon tuyến giáp 2 Kiến Thức Cơ Bản Y Học Cơ Sở 

TÁC DỤNG CỦA HORMON TUYẾN GIÁP (HORMON T3, T4)

Tác dụng của hormon tuyến giáp lên cơ thể người là rất đa dạng. Các hormon tuyến giáp (T3, T4) tác dụng đến quá trình chuyển hóa các chất như protid, glucid, lipid, vitamin, nước và điện giải… Ngoài ra, hormon tuyến giáp còn tác dụng lên sự phát triển của cơ thể, lên hệ thống tim mạch, cơ quan sinh... Read More
hormon progesteron Giới Tính Kiến Thức Cơ Bản Y Học Cơ Sở 

TÁC DỤNG CỦA HORMON PROGESTERON

TÁC DỤNG CỦA HORMON PROGESTERON Nguồn gốc của hormon Progesteron : – Do hoàng thể tiết ra ở nửa sau chu kỳ kinh nguyệt và 10 -12 tuần đầu trong thời kỳ mang thai. – Trong thời kỳ mang thai, rau thai bài tiết Progesteron . – Do nang trứng tiết ra ở thời kỳ đầu của chu kỳ kinh... Read More
hormon estrogen Giới Tính Kiến Thức Cơ Bản Y Học Cơ Sở 

TÁC DỤNG CỦA HORMON ESTROGEN

TÁC DỤNG CỦA HORMON ESTROGEN Hormon Estrogen do các tế bào hạt của lớp áo trong của noãn nang bài tiết trong nửa đầu chu kỳ kinh nguyệt. Do hoàng thể tiết ra vào nửa sau chu kỳ kinh nguyệt và 4 tháng đầu mang thai. Do rau thai tiết ra khi phụ nữ mang thai. Ngoài ra, tuyến thượng... Read More
Kiến Thức Cơ Bản Y Học Cơ Sở 

TÁC DỤNG CỦA HORMON TESTOSTERON

TÁC DỤNG CỦA HORMON TESTOSTERON Hormon Testosteron  có nguồn gốc từ tế bào Leydig nằm ở khoảng kẽ giữa các ống sinh tinh. Giai đoạn bào thai, Testosteron được bài tiết bắt đầu từ tuần thứ 7 thai kỳ và kéo dài đến sau khi ra đời vài tuần. Sau đó ngừng tiết. Giai đoạn từ tuổi dậy thì, Testosteron... Read More
hormon insulin Kiến Thức Cơ Bản Y Học Cơ Sở 

HORMON INSULIN, BỆNH DO HORMON INSULIN

>HORMON INSULIN, BỆNH DO HORMON INSULIN Hormon Insulin là loại hormon được tế bào beta của tiểu đảo Langerhan nằm trong tuyến tụy bài tiết ra. Ngoài hormon Insulin, tuyến tụy còn bài tiết hormon Glucagon. (hormon có tác dụng ngược với hormon Insulin) và hormon Somatostatin (hormon làm giảm tiết hormon Insulin và Glucagon). Bản chất của hormon Insulin... Read More