RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA PROTEIN ( ĐẠM)

Rối loạn chuyển hóa protein hay gọi là rối loạn chuyển hóa đạm là hiện tượng xảy ra khi cấu trúc, số lượng protein thay đổi so với trạng thái bình thường của cơ thể. Hiện tượng rối loạn này dẫn đến nhiều loại bệnh với mức nguy hiểm khác nhau. Khi chưa có rối loạn chuyển hóa protein –... Read More