RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID (MỠ)

Rối loạn chuyển hóa lipid máu là sự rối loạn chuyển hóa các thành phần mỡ máu. Như tăng Cholesterol toàn phần, tăng LDL-Cholesterol, tăng Triglyceride, giảm HDL-Cholesterol. Người bệnh mắc rối loạn chuyển hóa Lipid có thể biểu hiện bất thường ở một trong những thông số các thành phần mỡ máu hoặc có sự kết hợp  Chuyển hóa... Read More