HIỂU ĐÚNG VỀ TRUYỀN DỊCH, QUAN NIỆM SAI VỀ TRUYỀN DỊCH

HIỂU ĐÚNG VỀ TRUYỀN DỊCH là cách để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và người thân. Những năm gần đây, xuất hiện hiện tượng phụ huynh “đòi” truyền dịch cho con. Ai vào viện cũng đòi truyền dịch!. Điều này xuất phát từ những quan niệm sai lầm về truyền dịch của nhiều người. Bài viết dưới đây... Read More