Hệ thống phân loại da mới

Vào thập niên 1990, hệ thống phân loại da gồm 4 loại: thường, hỗn hợp, khô, nhạy cảm. Thế nhưng hệ thống đó đã dần trở nên lỗi thời, chưa đủ để đưa ra các giải pháp phù hợp với các bệnh nhân. Ngày nay, khoa học phát triển vượt bậc, theo đó, sự hiểu biết về da của con... Read More