RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA SẮC TỐ MELANIN – NỐT RUỒI

>> Rối loạn chuyển hóa sắc tố melanin Quá trình sinh tổng hợp melanin diễn ra tại melanosome của tế bào melanocyte. Các melanosome này sau đó sẽ được vận chuyển đến keratinocyte, tập trung lại thành từng đám bao quanh nhân tế bào và bảo vệ vật chất di truyền không bị biến đổi bởi các tác động có... Read More