11 NGUYÊN NHÂN GÂY RA PHÙ

Nguyên nhân gây ra phù có thể nói là rất đa dạng. Phù là một triệu chứng hay gặp trong nhiều bệnh. Do đó, để tìm được nguyên nhân gây ra phù đòi hỏi cần khám tỷ mỉ, toàn diện. Dưới đây là các nguyên nhân gây phù hay gặp. Nguyên nhân gây ra phù từ thận: đây là đặc... Read More