TÂM LÝ TRẺ TUỔI MẪU GIÁO (3 – 6 TUỔI)

Tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo có nhiều thay đổi so với giai đoạn trước. Kèm theo với sự hình thành những phản xạ có điều kiện tăng nhanh. Và hệ thống tín hiệu ngôn ngữ ở trẻ phát triển mạnh. Biểu hiện trong tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo (3 -6 tuổi). – Hoạt động chủ đạo của lứa... Read More