Hiểu về hội chứng tự làm tổn thương mình

 Hội chứng tự làm tổn thương mình không phổ biến lắm vào những năm trước đây. Nhưng ngày nay, những người mắc hội chứng này đang ngày một nhiều lên. Do đó, hiểu về hội chứng tự hành hạ bản thân này là điều hết sức cần thiết. Hội chứng tự làm tổn thương mình là gì? Tự làm tổn... Read More