GIẢI TỎA STRESS, CÁCH GIẢI TỎA STRESS

GIẢI TỎA STRESS là nhu cầu vô cùng cần thiết đối với thế giới ngày nay. Hàng ngày, con người đối mặt với rất nhiều vấn đề gây nên stress. Do đó, muốn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cần có cách giải tỏa stress thích hợp. Sử dụng chiến lược ABC để giải tỏa stress: A – AWARENESS ... Read More