GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI – CHẤN THƯƠNG

1. Đại cương gãy thân xương đùi – Gãy thân xương đùi là gãy đoạn giới hạn ở dưới khối mấu chuyển lớn 5cm và trên lồi cầu xương đùi 5cm. – Là loại gãy gặp ở mọi lứa tuổi. Trong đó, gặp nhiều nhất ở lứa tuổi trưởng thành từ 20-40 tuổi. – Xương đùi là một xương lớn,... Read More