GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY

Gãy thân hai xương cẳng tay là loại gãy nặng có nhiều biến chứng. Chỉ gãy 1/3 dưới kết quả cơ năng còn khá. Gãy cao ở 2/3 trên, chỉnh hình kém, thường phải mổ... 1. ĐẠI CƯƠNG GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY – Gãy thân hai xương cẳng tay là gãy ở đoạn có màng liên cốt... Read More