ĐIỀU TRỊ LOÉT DẠ DÀY, TÁ TRÀNG

Điều trị loét dạ dày, tá tràng cần tuân thủ nguyên tắc: Điều trị nội khoa đầy đủ, đúng cách trước. Nếu không có kết quả thì mới điều trị loét dạ dày, tá tràng bằng phương pháp ngoại khoa… Nguyên tắc chung trong điều trị loét dạ dày, tá tràng – Phải điều trị nội khoa đúng cách, đầy... Read More