CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG

Điều trị đối với gãy xương nói chung có các phương pháp là: + Điều trị bảo tồn: Nắn chỉnh bó bột, xuyên đinh kéo liên tục… + Điều trị bằng phẫu thuật: Kết hợp xương bên trong, khung cố định ngoài,… 1. ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN Là phương pháp điều trị áp dụng cho... Read More