ROTAVIRUS, BỆNH DO ROTAVIRUS, ĐIỀU TRỊ

Rotavirus thuộc họ Reoviridae, là căn nguyên hàng đầu gây viêm dạ dày ruột. Đặc biệt là ở trẻ em dưới 3 tuổi. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị bệnh do Rotavirus chủ yếu là phòng biến chứng, bù mất nước và điện giải bằng đường uống hoặc truyền tĩnh mạch. Khả năng gây... Read More