CHẾ ĐỘ ĂN CHO NGƯỜI SUY THẬN MẠN

Chế độ ăn cho người suy thận mạn (UGG) là chế độ ăn nhằm hạn chế tăng ure máu. Làm chậm quá trình tiến triển của bệnh suy thận mạn. Chế độ ăn này đã được nhiều tác giả, bệnh viện trên thế giới nghiên cứu và ứng dụng. Chế độ ăn cho người suy thận mạn được chế biến... Read More