BONG GÂN – TRIỆU CHỨNG VÀ XỬ TRÍ

1. ĐỊNH NGHĨA BONG GÂN Bong gân là từ ngữ dân gian (đã được ngành Y Việt Nam chấp nhận là từ ngữ khoa học) chỉ các tổn thương (thường là kín) chủ yếu của các dây chằng giữ vững khớp. Bong gân thường có kèm theo tổn thương bao khớp nói chung. Đôi khi có thể thấy cả tổn thương các cơ... Read More