STRESS, STRESS BỆNH LÝ, STRESS TÂM LÝ

Stress ngày nay được biết đến như một vấn đề nan giải của xã hội hiện đại. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn chưa hiểu được tác hại mà stress tâm lý cũng như bệnh lý gây ra… Stress là gì? – Theo từ điển Anh – Việt, Stress được hiểu là sức căng, sức ép, tình trạng căng thẳng... Read More