BỆNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS TÂM LÝ

BỆNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN STRESS TÂM LÝ rất đa dạng. Bài viết dưới đây khái quát những bệnh lý liên quan đến stress hay gặp nhất. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học: Hans Selye, Alfred, Jsepse, Masson,…đã chứng minh: Ngoài những thay đổi không thể đảo ngược lại khi bị Stress tâm lý như: Phì đại thượng... Read More