HORMON INSULIN, BỆNH DO HORMON INSULIN

>HORMON INSULIN, BỆNH DO HORMON INSULIN Hormon Insulin là loại hormon được tế bào beta của tiểu đảo Langerhan nằm trong tuyến tụy bài tiết ra. Ngoài hormon Insulin, tuyến tụy còn bài tiết hormon Glucagon. (hormon có tác dụng ngược với hormon Insulin) và hormon Somatostatin (hormon làm giảm tiết hormon Insulin và Glucagon). Bản chất của hormon Insulin... Read More